Zo schrijf je een Lijstje


Zet je antwoorden op de vraag puntsgewijs in een lijstje. Nummer van 1 tot maximaal 10, net zoals je een to-do-lijstje maakt. Je antwoorden mogen uit losse woorden of korte zinnen bestaan.